برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

مزایای مدیریت دانش و سازمان‌های هوشمند

فناوری‌های مرتبط با رسانه‌های اجتماعی ابزارهای قوی سازمان‌ها برای مدیریت جریان‌های اطلاعات را ارائه می‌دهند و بنابراین موجب تغییر در سیستم‌های مدیریت دانش (KM) می‌شوند، که این می‌تواند با اصلاحات عملکرد مرتبط باشد. در این مقاله رشد رسانه اجتماعی در سازمان‌ها با توجه به تاثیر آن بر اشتراک‌گذاری دانش در نوع خاص سیستم مدیریت دانش (انجمن خبرگی(CoP)) مبتنی‌بر گروه‌های گفتگو (KMDG) بررسی می‌شود. ما بر این ابزار KM تمرکز می‌کنیم (چرا که این فرصتی برای دستیابی استراتژیک به گروه‌های متفاوت افراد درون CoP را به کارمندان ارائه کرده) و به‌علاوه در تبادل اطلاعات و ارتباطات مشارکت می‌کنیم. با استفاده از روش تحلیل محتوا، دو مکانیزم اطلاعاتی میانی (غنای اطلاعات و ارتباطات رسمی) را بررسی می‌کنیم که KMDGهای رسانه اجتماعی برای تولید و تعیین کیفیت تاثیرات آنها بر بهره‌وری نیروی کار و بازده بر دارایی نظریه‌پردازی می‌شوند. یافته‌های ما شواهد KMDG که از طریق اطلاعات جاسازی شده و ارتباطات اجتماعی به طور مثبتی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارند را ارائه می‌دهند.