ضرورت تجزیه وتحلیل Big data دنیا را به شکلی تغییر داده که در گذشته قابل تصور نبود.در صنعت شکوفایی مثل سینما که هرروز در حال توسعه وپیشرفت است ،تجزیه وتحلیل داده ها افق های جدیدی را نمایان کرده .تحلیل داده های گذشته تصمیم گیری های خلاقانه در امور بازاریابی ودر نهایت پیشبینی های دقیف موفقیت اکران فیلم ها در آینده.

زمانبندی برای اکران یک فیلم امری حیاتی برای موفقیت آن است.برای این موضوع استودیو های فیلم سازی زمان هدف برای اکران را قبل از زمان واقعی آن انتخاب میکنند واعلام میکنند.انتخاب هایی که در مورد این تاریخ میشود و متعاقبا تغییراتی که در برنامه ها ایجاد میشود بر مبنای فاکتورهایی مثل روزهای تعطیلات رسمی ،رویدادهای ورزشی،رویدادهای فرهنگی وموارد دیگر انجام میگیرد.تحلیل های داده ای که در مورد تاریخ وزمانبندی اکران فیلم ها وعملکرد آنها در Box office در گذشته صورت میگیرد کمک میکند تا ایده آل ترین زمان اکران برای به حداکثر رساندن عملکرد فیلم را بتوان انتخاب کرد.

حالتی را تصور کنید که درآن زمانی برای اکران یک فیلم مشخص شده وبه یکباره فیلم دیگری توسط کمپانی رغیب اعلام میشود ودر این حالت تیم تهیه کنندگی باید تصمیم بگیرد که طبق برنامه پیش برود یا برنامه را به تعویق بیاندازد.

یکی از الزامات تحلیل ها برای پیشبینی ،جمع آوری ونگهداری حجم های بزرگی از داده هاست.صنعت فیلم همیشه شاهد رشد سریعی بوده.در چندسال گذشته این رشد به دلیل پیدایش پلتفرم هایی مثل نمایش های آنلاین وبسترهای وابسته به موبایل رشد سرسام آوری داشته.همزمان صنعت فیلم وارث حجم بالایی از داده هاست و از نظر حجم اطلاعات بیسار غنی است که این بستر بسیار خوبی را برای تحلیل گران ومتخصصین آمار بوجود آورده است.

سابقا سیاست های صنعت فیلم در پیشبینی موفقیت های آتی برمبنای روش های کلیشه ای که در حوزه های دیگر نیز مورد استفاده قرار میگرفت واکثرا بر مبنای دانش سنتی و یا تجربیات شخصی بود ،تعیین میشد.این روش هرگزخیلی دقیق و قابل اطمینان نبوده و در طول زمان کاستی های زیادی را از خود بروز داده.

در حال حاضر صنعت فیلم با در نظر گرفتن ضرورت Big Data وموقعیت های بسیار جالبی که روش های داده کاوی در اختیار میگذارد در حال تدوین و ساختن روشی جدید ومطمئن برای پیشبینی موفقعیت یا شکست فیلم هاست.سهامداران مختلف در بیشتر کمپانی های فیلم سازی مطرح دنیا با به کارگیری متخصصان داده کاوی وتحلیل گران آماری در صدد بالا بردن موفقیت خود با استفاده از تحلیل داده ها هستند.

فاکتور اول در مشخص کردن احتمال موفقیت فیلم دانستن علاقه مخاطبان است .این که چه موضوعی کنجکاوی وتوجه آنها را به خود جلب میکند.این دانش به طور دقیقی از طریق تحلیل منابع آنلاین مثل تعداد view های یک فیلم و کامنت های مربوط به آن،نتایج موتورهای جستجو،محتوای شبکه های اجتماعی ورتبه بندی های سایت های تخصصی مربوطه بدست میاید.رکوردهایی از موفقیت فیلم هایی از یک ژانر ویا فیلم هایی با بازیگران مشابه نیز می تواند برای تحلیل مدنظر گرفته شود تا نتایج دقیق تری اراوه شود.

هدف اول پیش بینی دقیق عملکرد فیلم در Box office با تحلیل داده های مرتبط است.برای انجام این تحلیل متخصصان به حجم مشخصی اطلاعات نیاز دارند که شامل رکوردهایی از فیلم های یک گارگردان وکمپانی تهیه سازنده ،فیلم هایی دیگر از ژانر مشابه،بازیگران مشابه،داستان های فیلم ورویکردهای بازاریابی میباشد.جدا از این فاکتورهای ضروری موارد تاثیر گذار دیگری مثل تریلر جریانات شبکه اجتماعی و کامنت های تالار های گفتگو هم وجود دارند.

روشی کلی برای اینگونه تحلیلها می تواند به صورت زیر باشد:

طبقه بندی فیلم های گذشته حال وآینده وانجام تحلیل های خوشه ای .

بررسی وجود شباهتها با استفاده از sample plot points در مقایسه با فیلم های مشابه برای رسیدن به درجه ای از اطمینان.

استخراج مدلی از موارد بالا  وداده های مربوط به گذشته ورسیدن به نتیجه ای نسبی در مورد عواید فیلم های مشخص.

ساختن مدل آماری دقیق وقابل اطمینان از فاکتورهای بالا وفاکتورهای ذاتی مثل آگاهی ،علاقه و کنجکاوی.

البته با استفاده از تکنیک هایی هر روز به قدرت فرایند های تحلیل داده ها وبه طور خاص داده کاوی می افزاید می توان دقت و درجه اطمینان مدل ها را افزایش داد .علاوه بر این در نظر گرفتن فاکتورهایی مثل شناسایی افراد علاقه به فیلم وسینما وبررسی رویکردهای آنها واطلاعان جمعیتی نیز می تواند در غنی تر کردن نتایج بسیار تاثیر گذار باشد.