تهدیدات سایبری در کمین صنعت اسباب بازی

اسباب بازیهای متصل به اینترنت یک مسیر اغلب نادیده گرفته شده برای نقض داده های (اطلاعات) شخصی خصوصا در ارتباط با داده ها و اطلاعات با بیشترین آسیب­پذیری را فراهم میکنند.معیارهای دولتی و خصوصی می توانند خطرات را کاهش دهند ، اما مسئولیت پایش استفاده از اسباب بازیهای هوشمند در نهایت برعهده والدین میباشد. برطبق …

ادامه مطلب