ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

آسیب پذیری مراکز درمانی در انگلستان در برابر حملات سایبری

علیرغم گرفتاری هایی که حمله WannaCry به بار آورده بود سیستم های پزشکی وبیمارستانی همچنان در معرض این حمله هستند که می تواند سلامتی بیماران را به مخاطره بیاندازد. به…

ادامه خواندن