ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

شناسایی ۱۲۵ مورد آسیب پذیری در روترها و هاردهای تحت شبکه از برند های معروف

دنیای تجهیزات و وسایل الکترونیکی متصل بهم ،اینترنت اشیا و دستگاه های هوشمند با سرعت سرسام آوری در حال گسترش است.صدها یا هزاران میلیون دستگاه که در اینترنت در حال…

ادامه خواندن