ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

ظهور تکنولوژی دیپ فیک ( قسمت اول – ویدیوکست دیپ فیک)

ظهور تکنولوژی دیپ فیک : تکنولوژی­های دیجیتال نوین باعث می­شوند تمایز قائل­ شدن میان رسانه‌های حقیقی و جعلی بسیار دشوار شود. یکی از جدیدترین مشکلات در این زمینه ظهور تکنولوژی…

ادامه خواندن