ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

گوگل در حال ایجاد یک تیم امنیتی ویژه اندروید برای یافتن اشکالات برنامه های حساس است

Google نخبگانی را استخدام کرده است تا یک تیم امنیتی ویژه اندروید ایجاد نماید. وظیفه این تیم، یافتن نقاط ضعف موجود در برنامه‌های بسیار حساس در فروشگاه Google Play می باشد. به گفته…

ادامه خواندن