نخستین دانشجوی مجهز به هوش مصنوعی

دنیای آینده از هر نظر دنیای شگفت‌انگیزی خواهد بود. یکی از جنبه‌های آن، آموزش خواهد بود. تصور کنید که در دنیای آینده به دانشجوهای دهه‌های پیش یا قرن پیش، به خاطر آن همه وقت تلف کردن برای حفظ کردن چیزهایی که می‌شود به راحتی به صورت ابری روی شبکه یا روی یک تراشه به آنها دسترسی داشت، بخندند و البته آنهایی که دلسوزتر باشند به حال ما خون گریه کنند!

ادامه…