ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

غول‌های بزرگ فناوری به عضویت کنسرسیوم محاسبات محرمانه در آمدند

مایکروسافت، گوگل و غول‌های دیگر فناوری به عضویت کنسرسیوم محاسبات محرمانه در آمدند تا به طور مشترک از امنیت داده‌ها محافظت کنند به تازگی، مایکروسافت ورود خود به یک کنسرسیوم…

ادامه خواندن