ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

سو استفاده تبهکاران سایبری از شیوع ویروس کرونا

بدافزارهای موبایل براساس تحقیق موسسه Check Point حداقل ۱۶ اپلیکیشن موبایل شناسایی شده اند که علیرغم اینکه مدعی اطلاع رسانی در مورد ویروس کرونا بودند ،متاسفانه شامل بدافزار بودند.این موارد…

ادامه خواندن