ما 0 resource for you...

اپلیکیشن تبلیغاتی مدعی ارائه بروزرسانی سامسونگ

یک اپلیکیشن اندرویدی توسط محققان امنیتی شناسایی شده که ادعا میکند که بروزرسانی های firmware را برای کاربران سامسونگ فراهم میکند.این اپلیکیشم بنام updates for samsung-android update versions بعد از…

ادامه خواندن