هک شدن Google Home , Alexa و Siri با استفاده از نور لیزر

تیمی از متخصصان امینت سایبری روشی هوشمندانه را شناسایی کرده اند که در آن می توان از راه دور دستورات نا مرئی و غیر قابل شنیدن به دستگاه هایی که از طریق صدا کنترل میشوند را تزریق کرد، فقط از طریق تابش نور لیزر به دستگاه مورد نظر به جای استفاده از کلمات . این …

ادامه مطلب